Trg kralja Tomislava 3


TRG KRALJA TOMISLAVA 3
izvedeno: sredinom XVIII. st.
naručitelj: Bahovac
arhitekt: nepoznat

Jednokatna uglovnica kojom je definiran istočni ugao Šmidhenove i Trga kralja Tomislava. U prizemlju je očuvan sloj gradnje iz XVIII. st., bačvasti svodovi sa šiljatim i polukružnim štih-kapama, a današnji oblik dobila je sredinom XIX. st. Komunikacija s unutrašnjim dvorištem putem kolne veže, koja je recentna zatvorena i adaptirana u lokal, i druga koja izlazi na Šmidhenovu ulicu. Prostorna organizacija unutrašnjosti kuće bila je prilagođena funkciji; tu je bio prvi samoborski hotel, K gradu Trstu; sastoji se od niza soba vezanih uz hodnik koji prati liniju dvorišnog pročelja. U prizemlju je bila gostionica. Pročelja su oblikovana u duhu historicizma, s naglašenim vijencima i u žbuci izvedenim ugaonim kvadrirano. Zona nadprozornika naglašena je maskeronima, a nekadašnja kolna veža, koja završava ravnim nadvojem, obrubljena je kvadrima izvedenim u žbuci. Po svom volumenu i prostornim obilježjima kuća pripada tipu kasnobarokne arhitekture, a naknadno oblikovana pročelja riješena su s elementima historicizma. Svojom izvornom funkcijom, volumenom i oblikovanjem, bitan je doprinos ambijentu Trga kralja Tomislava.