Održana redovna godišnja Skupština za 2016. godinu


Redovna godišnja skupština Društva inženjera i tehničara grada Samobora održana je 17.2.2016. godine u prostorijama Doma umirovljenika u Samoboru.

Na skupštini su prihvaćena izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2015. godini, kao i izvješća Nadzornog odbora i suda časti.
Usvojen je Program rada i financijski plan za 2016. godinu, a od važnijih projekata koji se planiraju realizirati istaknuti su web vodič arhitekture Samobora, Projekt zvjezdarnice i Projekt ustave na Gradni.

Sudionicima skupštine prikazan je dokumentarni film o izgradnji Sunčanog sata, koje je povodom 20 godina djelovanja DITS-a sagrađen prošle godine.