Projekt Sunčani sat u Samoboru

Nakon ljetne stanke i otvrdnjavanja betonskog temelja, Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora nastavilo je radove na Sunčanom satu. U subotu, 12.09.2015. godine, okupio se tim DITS-a u sastavu Jasenka Bišćan, Antun Bišćan, Stjepan Črnjak i Robert Obraz, čiji je zadatak bio iscrtati geometrijsku shemu Sunčanog sata kako bi mogli započeti radovi na postavljanju kamene podloge Sunčanog sata. Vrijedan tim inženjera naoružanih preciznim GPS satom, viskom, špagom, metrom i letvama, na temeljnoj ploči iscrtao je geometrijsku shemu Sunčanog sata – središte sata, kalendarsku ploču i brojčanik.

Radovi na sunčanom satu

Radovi su započeli pripremom vertikalnih nosača, viska, špage i kalendarske ploče izrađene od kartona u 11.30, a čekao se termin točno u 12.54 kada je Sunce pokazalo smjer sjevera. Prema visku i špagi označen je pravac sjevera, a zatim preko centra Sunčanog sata i kartonske kalendarske ploče povućena je okomita linija u smjeru istok – zapad. Time je dobiven centar i osi koordinatnog sustava Sunčanog sata kako bi se mogli pozicionirati brojevi na brojčaniku. Radovi su završeni u 14.30 sati, a nakon toga su vrijedni članovi tima isprobali funkcionalnost i točnost Sunčanog sata.

Shema za sunčani sat

Mjerenja su pokazala da je Sunčani sat u Samoboru ispravno pozicioniran te da se vrijeme u potpunosti podudara sa standardnim ljetnim vremenom na GPS satovima. Iscrtavanje geometrijske sheme bilo je potrebno kako bi se mogle precizno pozicionirati okrugle ploče s brojevima na satni brojčanik te pravilno pozicionirala kalendarska ploča. Ovim radovima omogućen je nastavak radova na polaganju kamenih ploča i pripremi za postavljanje vertikalnog Sunčanog sata. Završetak projekta očekuje se sredinom listopada kade će Sunčani sat biti darovan kao javno dobro Samoboru za Dan grada.

Robert Obraz, tajnik DITS

Klizi na vrh