Daily Archives: 13.04.2015


Izlet u organizaciji DITS-a 24. 4. 2015.

Dana 24. 4. 2015 godine DITS organizira stručni izlet – posjetu HE Dubrava i tvrtki Tehnix d.o.o. u Čakovcu. HE Dubrava je višenamjenska protočno derivacijska hidroelektrana dravskog sliva koja predstavlja posljednju stepenicu na dionici Drave od granice Slovenije do utoka Mure. Koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava […]