Vila Weiss, Kukuljevićeva 5VILA WEISS, KUKULJEVlČEVA UL. 5
izvedeno: na početku XX. st.
naručitelj: Weiss
arhitekt:
vlasnik: Rubinić Marija

Jednokatnica, izdužena, pravokutna tlocrta, okružena malim perivojem, sagrađena je u tadašnjem području ljetnikovaca i klijeti. Prema načinu organizacije prostora i oblikovanja pročelja može se datirati u tridesete godine XX. st. Građena je opekom, stropne su konstrukcije u obliku drvenih grednika, s drvenim ostakljenim trijemom na zapadnom pročelju. Unutrašnji prostor podijeljen je središnjim uskim hodnikom na dvije strane, svaka s dvije sobe. Jednokrako stubište smještena je uz sjeverni obodni zid. Pročelja su oblikovana s elementima u stilu ari decoo: na prozorima su naglašeni vijenci i klupčice, okviri su raščlanjeni plitkim kanelirama do polovice visine prozora, ulazna vrata i ograda drvene lođe ukrašeni su geometriziranim motivima. Zbog neodržavanja zgrade i okolnog perivoja vila je izgubila izvornu urbanističku i arhitektonsku vrijednost, ali zbog očuvanih elemenata ari decoo ima dokumentarnu vrijednost.