Skladišni prostor “ZIP”, Brestovje

DOGRADNJA I ADAPTACIJA SKLADIŠTA “ZI P”
Brestovje izvedeno: 2000. g.
naručitelj: “ZIP”
arhitekt: Robert Somek

Dogradnja i rekonstrukcija skladišta izvedena je arhitektonski uvjerljivo potvrđujući da i najskromnije i neatraktivne narudžbe mogu postati solidnim osnovom za postizanje visoke arhitektonske kvalitete.