Novi pervoj, Mlinska – Samoborske bratovštine

PERIVOJ UZ DJEČJI VRTIĆ ”GRIGOR VITEZ”
izvedeno: 1909. g.
naručitelj: nepoznat
arhitekt: Emil Braniš

Perivoj u Mlinskoj ulici jedan je u nizu perivoja koji se nadovezuju na rječicu Gradnu kao prepoznatljiv krajobrazni motiv Samobora. Uređenje perivoja dovršeno je 1909. godine prema Planu novog perivoja koji je potpisao inž. Emil Braniš. Zamišljen je kao reprezentativan gradski park, dijelom pejzažnih obilježja, slobodno vođenih obodnih kružnih staza, s glavnim ulazom sa zapadne strane, uz koji su geometrijski oblikovana dva velika pravokutna polja obrubljena cvijetnjacima. Do osmerokutnog paviljona u središtu prostorne kompozicije vode dvije široke šetnice s obostranim drvoredima. Perivoj je bio realiziran prema planu, ali je novijom gradnjom (oko 1940.) prilagođen novoj namjeni, pa gubi obilježja javnog gradskog prostora. Urbanističko rješenje ovog reprezentativnog gradskog perivoja, smještenog na tadašnjoj periferiji Samobora, svjedoči o planskom pristupu velikim gradskim zahvatima i o kulturi tadašnjeg malog gradića koji posvećuje pozornost javnim gradskim neprofitnim prostorima.