Višestambena zgrada, Zagorska 45

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT
ZAGROSKA ULICA 45
izvedeno: 1972.-1974.
naručitelj: nepoznat
arhitekt: Aleksandar Bakal

Stambeni niz arhitekta Aleksanda Bakala ritmom, dimenzijama, proporcijama i oblikom obilježava istočni ulaz u Samobor. Spretna intepretacija zgrade kolektivnog stanovanja kao pitomog, gradu primjerenog stambenog niza svakako je jjedno od najboljih djela preminulog arhitekta, a u veduti Samobora nezaobilazno.