Stambena kuća, Perkovčeva 16

STAMBENA KUĆA,
PERKOVČEVA 16 izvedeno: 1919. g.
naručitelj: Budi
arhitekt: Otto Munder

Jednokatna ugrađena stambeno-poslovna zgrada, tlocrta u obliku slova “L”, sagrađena 1919. godine prema projektu ovi. graditelja Otta Mundera iz Zagreba. U prizemnoj se etaži uz ulično pročelje proteže jedinstven prostor dućana i ulaz u dvorište kroz kolnu vežu. Stubište za stambeni prostor na katu smještena je uz vežu na dvorišnom pročelju. Tlocrtna organizacija na katu karakteristična je za tadašnja stilska razdoblja: tri reprezentativne sobe prema ulici i kuhinja sa stanom za služavku na dvorišnoj strani. Pročelje prema Perkovčevoj ulici oblikovano je kao centralno simetrično: naglašena vertikalna os, dva bočna erkera i središnji balkon. Ožbukano je žbukom izražene teksture i ukrašeno jednostavnim elementima u stilu ari decoo. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča s gredama. Zgrada je korektan primjer stambeno-poslovne gradske arhitekture prilagođene mjerilu Samobora.