Dvorac Reiser, Langova 20


DVORAC REISER, LANGOVA 20
izvedeno: 1797. g.
naručitelj: Čačković,
Ferenz Tystapataky
graditelj: nepoznat

Dvorac, okružen perivojem, nalazi se jugoistočne od središta grada, u nastavku sklopa Franjevačkog samostana, na blagoj uzvisini s koje se pružaju lijepi vidici na okolicu. Ferenz Tystapataky kupio je imanje s dvorom 1796. godine od J. pl. Čačkovića. Nakon što je srušio stari dotrajali dvor, već 1 797. godine počinje graditi novi, današnji dvorac. Imanje s dvorcem mijenja nekoliko vlasnika: obitelji Suljok, Frcncisci, barun Lepel i konačno obitelj Reiser u čijem je vlasništvu bio sve do sredine devedesetih proteklog stoljeće. Prostrani perivoj oko dvorca opisuje se već 1797. godine. Oblikovan je pejzažno, sa slobodno vođenom stazom od sjeverozapadnog ulaza u perivoj iz Langove ulice pa do dvorca. Gospodarske zgrade nalazile su se iza dvorca i perivoja, na jugozapadnom dijelu imanja. Dvorac je po tipu slobodnostojeća jednokatnica pravokutna tlocrta s blagim rizalitnim istacima po sredini sjevernog i južnog pročelja. U donjem je dijelu građen od kamena, a do prvog kata na sjevernom pročelju vidi se dobro obrađene uglovno kamenje. Kameni su i okviri portala na zapadnom pročelju. Stropna konstrukcija u prizemlju presvođena je bačvastim svodovima sa susvodnicama i češkim svodom, a na katu je drveni grednik s ravnim podgledom .. Glavno pročelje ima stilske oznake kasnog baroka. Oblikovana je simetrično, s posebno istaknutom središnjom zonom u obliku rizalita. Parapeti potprozornika ukrašeni su tekstilnim motivom u žbuci, a u vijencu rizalita, koji dijeli kat od atike, izveden je reljefni motiv pasjeg skoka. Glavni ulaz posebno je plastično naglašen. Izveden je u obliku portala koji se konkavno uvlači u zidnu masu. Promjenom vlasnika u zadnjem desetljeću, dvorac je devastiran i propada. Po svojim stilskim obilježjima kasnog baroka, arhitektonskim 1 estetskim vrijednostima, zajedno s prostranim perivojem i nekadašnjim gospodarskim zgradama, dvorac pripada najvišoj spomeničkoj kategoriji.