Vila Wagner, Langova 39

VILA WAGNER, LANGOVA 39
izvedeno: 1891. g.
naručitelj: lvan V. Wagner
arhitekt: nepoznat

Nalazi se na blago povišenu terenu, nasuprot Franjevačkom samostanu, u Langovoj ulici koju obilježava rezidencijalni način gradnje na velikim parcelama s vrtovima i perivojima. To je slobodnostojeća jednokatnica pravokutna tlocrta s kratkim dograđenim krilom na sjeveroistočnoj strani. Smještena je u relativno malom, ali iznimno kvalitetne oblikovanom perivoju. Godine 1878. lvan V. Wagner kupuje zemljište od općine Samobor za gradnju ladanjske kuće, tj. vile s perivojem. Vila je sagrađena 1891. godine kao prizemnica s centralno postavljenim jednokatnim rizalitom u funkciji lođe, a 1908. godine dograđen joj je katni dio i sjeveroistočno prizemno krilo. Unutrašnji prostor podijeljen je na niz reprezentativnih prostorija orijentiran ih južno, prema parku, te na pomoćne stambene prostorije orijentirane prema sjeveru. Južno je pročelje rastvorene rizalitno oblikovanom jednokatnom lođom, sa segmentnim lučnim otvorima i zasebnim troslovnim krovištem. Istovremeno je uređen i perivoj, pejsažne oblikovan, s meko vođenim linijama staza i geometrijskim motivom ispred glavnog pročelja u čijem je središtu skulptura ženskog lika. Iza vile nalazio se geometrijski oblikovan vrt i gospodarska zgrada. Od biljnog fonda u perivoju, značajna su dva mamutovca {Sequoia) i Ginkho bilobo. Zgrada je reprezentativan primjer vile s kraja XIX. st. s karakteristikama malog dvorca, a njezin.oj vrijednosti posebno pridonosi pažljivo oblikovan perivoj s ukrasnim drvećem i parkovnom plastikom. Danas je zbog neuspjele adaptacije devastirana, a perivoj je zapušten. Projekt adaptacije izradio je arh. Robert Somek.