Kuća Lindić, Ulica F. Lista 5


KUĆA LINDIĆ
UL. FRANZA LISTA BR 17
izvedeno: 1978 - 1984. g.
naručitelj: Lindić
arhitekt: Dragomir Maii Vlahović

Kuća Lindić ima sva stilska obilježja realizacija arhitekta Vlahovića iz prve faze njegova samoborskog stvaralaštva: istaknuta krovna kapa, prozori kvadratna oblika s križnom podjelom (tako karakteristični za stil Roberta Venturija) te integracija svih unutarnjih i vanjskih prostora ispod krovne kape. Ovaj se rad ipak razlikuje se od ostalih istaknutom uzdužnom simetralom koja je vidljiva u tlocrtima te na ulaznom i dvorišnom pročelju, gdje isti prostorni volumeni služe različitim funkcijama unutar kuće. Ovdje je stubište centralni kompozicijski element u prostoru kuće. Vanjska forma koja se uklapa u mjesto i pejzaž grada dominantna je preokupacija arhitekta. Pročelje je obložena žutom opekom, dok u drugim Vlahovićevim radovima boja pročelja ima neovisnu ulogu, ne asocira ni na koji materijal, ona je u arhitekturi kuće apstraktan, zaseban element.