Obiteliska kuća Kovač, Ulica Tina Ujevića 17


OBITELJSKA KUĆA
F.KOVAČ I ZOYA
UL.TINA UJEVIĆA 17
izvedeno: 1979 .-1986. g.
naručitelj: F. Kovač I Zoya
arhitekt: Dragomir Maji Vlahović

Ova je kuća sinteza prve faze stvaralaštva arhitekta Vlahovića, koju obilježuje postmodernistički načina razmišljanja, s jakim utjecajem arhitekture i filozofije Roberta Venturija. lstiče se krov «kapa», prozori su kvadratna oblika s križnom podjelom, strehe krova natkrivaju terase i vanjske prostore, a tlocrt se razvija u nekoliko nivoa. Posebnost je Vlahovićevih kuća u Samoboru dnevni boravak s najboljim vizurama lokacije i terasama koje su obično na razini terena. Stilska su obilježja uvijek prilagođena pejzažu Samobora i odražavaju brigu arhitekta za «genus loci».