Kapela sv. Jurja, Park Anin dol


KAPELA SV. JURJA, SAMOBOR
izvedeno: oko 1620. g.
naručitelji: vinogradari Giznika i Male Rakovice
arhitekt: nepoznat

Zbog svog istaknutog položaja, na brdu Tepec iznad Samobora, vidljiva je iz vizura na prilazu Samoboru iz Zagreba. Podigli su je oko 1620. godine vinogradari Giznika i Male Rakovice. Pregrađena je l 7 46. godine, a zatim adaptirana i presvođena u XIX. stoljeću. Kapela je jednobrodna građevina pravokutna tlocrta s užim pravokutnim svetištem uz čiji je južni zid prislonjen masivni toranj pravokutna tlocrta. Obodni zidovi crkve građeni su od kamena lomljenca, s pravilno klesanim ugaonim kamenim kvadrima, a svodovi su izvedeni u opeci. Dovratnici su od klesanih kamenih blokova. Lađa je presvođena s pet jarmova plitkog pruskog svoda, a svetište bačvastim svodom. Iz svetišta se ulazi u toranj, a prizemni dio torn]o, presvođen križnim svodom, služi kao sakristija. Toranj završava piramidalnom kapom pokrivenom limom. Ulazi u crkvu nalaze se na sjevernom i južnom pročelju, a oblikovanjem se ističe južni portal polukružna dovratnika sa zaglavnim kamenom u obliku valute i natpisom o pregradnji 1 7 46. godine. Kapela sv. Jurja značajan je primjer ranobarokne sakralne arhitekture koja je u samoborskoj okolici dugo zadržala srednjovjekovni način oblikovanja vanjštine i komponiranja masa i volumena.