Spomenik Ivanu Perkovcu, Grodsko groblje


SPOMENIK IVANU PERKOVCU, GROBLJE
izvedeno: 1875. g.
autor: lvan Rendić

Spomenik na grobu lvana Perkovca (1826.-1871.), samoborskog publicista, kritičara, novelista i političara, sastoji se od stiliziranog antičkog sarkofaga s velikim kamenim križem, na koji je oslonjen idealizirani ženski lik u narodnoj nošnji s vijencem u ruci. Skulptura je alegorijski lik Domovine. Nadgrobni spomenik djelo je I. Rendića, jednog od najistaknutijih hrvatskih kipara s prijeloma XIX. i XX. st. Prema mišljenju kritičara, to je najbolje djelo najranije, klasicističke faze kipareva stvaranja.