Crkvena kuća, Gostinjac


CRKVENA KUĆA, GOSTINJAC, SVETA NEDELJA
izvedeno: 1792. g.
naručitelj: župa
arhitekt: nepoznat

Nalazi se u središtu naselja, uz župnu crkvu, a sagrađena je 1792. godine. Gostinjska je kuća jednokatna građevina pravokutna tlocrta, s otvorenim arkadnim trijemom u prizemlju (nedavno suu zazidani lučni otvori). Prizemlje je zidano kamenom, a katni je dio drven i ožbukan. Prizemlje je izvorno imalo gospodarsku namjenu, a kat ima stambenu. Na katu se cijelim dužim i zabatnim pročeljem proteže otvoreni ganjčec. Veza s katom su vanjske drvene stube koje vode na ganjčec. Gostinjac je stambeno-gospodarska građevina tipična za XVIII. stoljeće.