Crkva presvetog Trojstva


CRKVA PRESVETOG TROJSTVA, SVETA NEDELJA
izvedeno: 1740., 1768.-1786.
naručitelj: župa
arhitekt: nepoznat

Crkva se nalazi na rubu naselja, na vrhu platoa, koja se neizgrađenom padinom spušta prema dolini. Spominje se od 1501. godine kao župna crkva, koja je u XVI. stoljeću stradala i zatim se 1740. do 1743. obnavlja i povećava. U razdoblju od 1768. do 1786. gradi se gotovo od temelja (svetište, sakristija, lađa i zvonik). Godine 1793. gradi se cinktor i groblje oko crkve. Godine 1811. obnavlja se unutrašnjost i oslikava svetište. Crkva je jednobrodna građevina pravokutna tlocrta s eliptoidnim apsidalnim završetkom i zvonikom južno, uz glavno pročelje. Presvođena je kupolom ukrašenom štukaturom s biljnim ornammentom. Sva je unutrašnjost crkve oslikana u različitim epohama.