Stručni Izleti


Društvo inženjera i tehničara grada Samobora je organizator brojnih izleta i posjeta, otvorenih za članove Društva i građane. Cilj izleta je uvijek neki atraktivan, tehnički ili tehnološki važan objekt ili objekt općeg kulturnog značenja.