Športski centar Novaki, Sv Nedjelja


SPORTSKI CENTAR  NOVAKI, SVETONEDJELJSKA CESTA
izvedeno: 1996.-1998. g.
naručitelj: Antun i Albina
arhitekt: Loredana Stunić

Uz Betonsku cestu, neposredno iza nove pumpe, zamišljen je sportski centar s teniskim terenima i nekim budućim bazenima. Za te je sadržaje projektiran manji prateći objekt – s garderobama, saunom, teretanom i ugostiteljskim prostorom – u maniri pejsažne arhitekture, dugih arhitektonskih poteza s naglašenim strehama i nizom terasa koje gledaju prema teniskim terenima. Volumeni su dobro izbalansirani, s cenzurama i malim vertikalama koje definiraju pojedine sadržaje u prostoru, a izbor materijala naglašava smirenost arhitekture – namijenjene dinamičnom sportu.