IzIožbeni salon “S. Lučić”, radna zona Sv Nedjelja


IZLOŽBENI SALON “STIPE LUCIĆ”
izvedeno: 2002. g.
naručitelj: Stipe Lucić
arhitekt: Branko Silađin

Nema malih i velikih zadataka, jer svaki zadatak arhitektu pruža mogućnost za stvaranje arhitektonskog djela – to je credo arhitekta Branka Silađina, koji se očituje i u projektiranju ovog malog izložbenog salona za kamen u sklopu pogona za preradu kamena. Ova mala interpolacija jednostavna rastera, s prostorom bez stupova, projektirana je minimalistički, u duhu Miesove arhitekture. Stakleno­aluminijska opna razapeta između postojećih objekata, napunjena je kamenim pločama koje se u svoj svojoj ljepoti iskazuju posjetiteljima.