Kurija Gluck / Hafner, Brezje


KURIJA GLUCK I HAFNER, BREZJE, SVETA NEDJELJA
izvedeno: sredina XIX st.
naručitelj: Gluck
arhitekt: nepoznat

Kurija, okružena prostranim perivojem, nalazi se uz cestu Sveta Nedjelja – Kerestinec. Sagrađena je sredinom XIX. stoljeća kao jednokatna zidana kuća pravokutna tlocrta s četverostrešnim krovom. Glavno pročelje raščlanjeno je prozorima u vanjskoj ravnini pročelja i središnjom altanom, postavljenom na dva stupa. Unutrašnji prostor bio je podijeljen na gospodarske prostorije u prizemlju i stambene. na katu. Tlocrtni je raspored, s centralnim hodnikom i orijentacijom prostorija prema sjeveru i jugu, u osnovi očuvan usprkos kasnijim pregradnjama. Izvorni izgled pročelja i njegova stilska obilježja zamjetne su promijenjeni uklanjanjem fasadne plastike. Perivoj je očuvan u svojoj veličini, ali je zapušten, kao i neke od starih drvenih gospodarskih građevina. Kurija s perivojem i nekadašnjim gospodarskim zgradama karakterističan je primjer malog plemićkog dobra iz sredine XIX. stoljeća.