Kapela sv Marije Magdalene, Mala Gorica

KAPELA SV. MARIJE MAGDALENE, MALA GORICA
izvedeno: na početku XVIII. st.
naručitelj: župa
arhitekt: nepoznat

Kapela se nalazi podalje od naselja, na brežuljku koji je nekoć bio zasađen vinogradima. Sagrađena je u XVIII. stoljeću, na mjestu starije kapele, koja se spominje u vizitacijama iz XVII. stoljeća. To je jednobrodna građevina centralnog četverolisnog tlocrta s užim svetištem koje završava eliptoidnom apsidom i malim zvonikom iznad glavnog pročelja. Lađa je presvođena polukupolastim svodom, a svetište češkim svodom. Glavno je pročelje jednostavno oblikovana, raščlanjena lezenama na polja, s ulaznim portalom u središtu. U kapeli je očuvan vrijedan inventar (glavni oltar i propovijedaonica) iz XVII. i XVIII. stoljeća. Posebnu vrijednost ima glavni oltar iz stare župne crkve u Svetoj Nedjelji iz 1648. godine, jedini sačuvani primjer oltara iz tog vremena na okolnom području. Zbog svoje lokacije, vidljiva je iz niza vizura s okolnih cesta, a zajedno s karakterističnom morfologijom i krajobrazom tvori jedinstvenu cjelinu.