Održano predavanje o utjecaju karlovačkog odlagališta otpada na kvalitetu voda


Viša inspektorica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode, mr.sc. Jadranka Grbinić održala je 15.2.2016. u Gradskoj knjižnici Samobor zanimljivo predavanje pod nazivom „Utjecaj odlagališta otpada Grada Karlovca na kvlitetu podzemnih i površinskih voda“.

Tema predavanja okupila je znatan broj sudionika, koji su kroz raspravu o temi dobili informacije o tijeku praćenja kvalitete podzemnih i površinskih voda na karlovačkom odlagalištu, koje je u završnoj fazi uređenja i svakodnevno se koristi.

IMG_9246 IMG_9247