Utjecaj odlagališta otpada Grada Karlovca na kvalitetu podzemnih i površinskih voda


Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora i Gradska knjižnica Samobor pozivaju Vas na predavanje pod nazivom “Utjecaj odlagališta otpada Grada Karlovca na kvalitetu podzemnih i površinskih voda“, koje će se održati 15. veljače 2016. u 18:30 sati, na Odjelu za odrasle Gradske knjižnice Samobor.

Utjecajodlagalištatopada-slika

Predavanje će održati mr. sc. Jadranka Grbinić, viša inspektorica zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.