17. 05. 2008. Hidroelektrana Ozalj i Gradski muzej

17. 05. 2008. Hidroelektrana Ozalj i Gradski muzej

Voditelj izleta: Dragutin Lokmer

Organizacija: Radovan Vugrinec, Jovan Šućurović

 

Ciljani izleti koji uvijek uključuju opće kulturni ili kulturno-tehnički sadržaj postali su tradicija pa je tako put vodio u Ozalj gdje je posjećena gotovo stotinu godina stara hidroelektrana Ozalj, sagrađena kao „Munjara grada Karlovca“ i potom Zavičajni muzej Ozalj koji pored eksponata koji svjedoče o povijesnom razvojnom putu ovog kraja, nudi i krasnu zbirku Slave Raškaj.

Klizi na vrh