Izlet u organizaciji DITS-a 24. 4. 2015.


Dana 24. 4. 2015 godine DITS organizira stručni izlet – posjetu HE Dubrava i tvrtki Tehnix d.o.o. u Čakovcu.

HE Dubrava je višenamjenska protočno derivacijska hidroelektrana dravskog sliva koja predstavlja posljednju stepenicu na dionici Drave od granice Slovenije do utoka Mure. Koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava zaštitu od poplava, poboljšava odvodnju, omogućuje gravitacijsko natapanje poljoprivrednih površina te omogućuje uvjete za razvoj športa i rekreacije.

Tehnix d.o.o.  je vodeća eko industrija za proizvodnju strojeva i opreme za zaštitu okoliša. Proizvode moderne MBO-T tvornice za preradu miješanog komunalnog otpada, opremu za sanaciju starih deponija otpada, pretovarne stanice, specijalna komunalna vozila, reciklažna dvorišta, biorotore, bioreaktorska postrojenja …

Po završetku posjeta Tehnixu planiramo obići podrumarstvo Cmrečnjak u Svetom Urbanu (Gornje Međimurje) gdje ćemo se opustiti uz degustaciju međimurskih specijaliteta i vina.

Polazak će biti s autobusnog kolodvora Samobor u 7.30 sati, a povratak se očekuje oko 21 sat.

 

Molimo članove DITS i ostale zainteresirane da se prijave na mobitel 091 3362 052 (Stjepan Črnjak) ili u prostorijama DITS-a u uredovno vrijeme tajnika (četvrtak 18-20 h) najkasnije do 20.4.2015.

Cijena izleta je 50 kn za degustaciju u podrumarstvu Cmrečnjak.