Obavijesti


ASTRONOMSKA SEKCIJA VIZIJA, MISIJA, CILJEVI, ZADACI… 1

U svojim okvirima djelovanja AS planira izgraditi objekt-zvjezdarnicu za potrebe izvođenja specijaliziranih tematskih sadržaja. Za te potrebe posjetilo se zagrebačku zvjezdarnicu, obišlo potencijalne lokacije na Žumberku (Slike 4-8 i 4-9), detaljnije se upoznalo s konceptom budućeg djelovanja AS te višekratno prodiskutiralo o rješenjima sa zainteresiranim dionicima. Rezultat takvog pristupa je […]


17.11.2017. – ODRŽANA SKUPŠTINA DITS

17.11.2017. godine je u dvorani Srednje strukovne škole u Samoboru održana skupština Društva inženjera i tehničara grada Samobora. Na skupštini je za tajnika Društva izabran Slavko Inić, diplomirani inženjer prometa, te su usvojeni slijedeći dokumenti: • Rebalans financijskog plana DITS za 2017. godinu • Program rada DITS za 2018. Godinu […]